Περιήγησις εν Τραπεζούντι. Θεάρεστο έτος 2012.

Trabzon'un icinde hem mum yanar hem fener. Bizi kavusturanun mezarina nur ener.

.

.

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Αγία Σοφία Τραπεζούντος, Κωδωνοστάσιο-Αστεροσκοπείο 5Η εκλογή κατά πρώτον μεν του Ναού του Αγίου Ευγενίου ως έδρας της Σχολής και μετά την καταστροφήν αυτού η του Ναού της Αγίας Σοφίας δεν είναι άσχετος προς την ύπαρξιν παρ' αμφοτέροις τοις ναοίς τούτοις πυργωδών κωδωνοστασίων δυναμένων να χρησιμεύσουν δι' εκτέλεσιν αστρονομικών παρατηρήσεων. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσωμεν τον πύργον της Αγίας Σοφίας, οιοσδήποτε και αν ήτο ο αρχικός του προορισμός, ως το Αστεροσκοπείον της περιλαλήτου Αστρονομικής Ακαδημίας της Τραπεζούντος
(Σταύρος Πλακίδης. Αστρονομία και Βυζάντιον, 1946, σελ. 366).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου