Περιήγησις εν Τραπεζούντι. Θεάρεστο έτος 2012.

Trabzon'un icinde hem mum yanar hem fener. Bizi kavusturanun mezarina nur ener.

.

.

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Αγία Σοφία Τραπεζούντος, Κωδωνοστάσιο-Αστεροσκοπείο 4Τα Μαθηματικά και δή η Αστρονομία εδιδάσκοντο εκεί μετά τοιαύτης επιδόσεως, ώστε οι φύσει ρέποντες προς τας σπουδάς ταύτας εγκατέλειπον και αυτήν την Κωνσταντινούπολιν και μετέβαινον εις Τραπεζούντα. Η στροφή προς τα φυσικομαθηματικάς επιστήμας είναι λίαν αισθητή 

(Σταύρος Πλακίδης. Αστρονομία και Βυζάντιον, 1946, σελ. 312 κ.ε.). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου