Περιήγησις εν Τραπεζούντι. Θεάρεστο έτος 2012.

Trabzon'un icinde hem mum yanar hem fener. Bizi kavusturanun mezarina nur ener.

.

.

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Αγία Σοφία Τραπεζούντος, Κωδωνοστάσιο-Αστεροσκοπείο 2Στην Τραπεζούντα δίδασκαν, και μάλιστα την αστρονομία, ο γιατρός Γρηγόριος Χιονιάδης, ο κληρικός Μανουήλ και ο Κωνσταντίνος Λυκίτης ή Λουκίτης. Πληροφορίες για τη Σχολή των Θετικών Επιστημών της Τραπεζούντας αντλούμε από τον Ανδρέα Λιβαδηνό ο οποίος πόθω συνεχόμενης μελέτης αστρονομικών μαθημάτων, αποφασίζει να μεταβή στην Τραπεζούντα, όπου: των αστρονομικών μαθημάτων βελτίω χρήσιν ευρίσκεσθαι, ουκ Αθήνηθεν αλλά Χαλδίηθεν τη πόλει τήδε περιούσαν την μέθοδον, εφ' ω και την τοσαύτην στέλλεσθαι πορείαν έρως ημίν ανέπειθε μάλιστα (Περιήγησις, 1874, 22). 

Ήταν τόσο μεγάλη η φήμη της Ακαδημίας της Τραπεζούντας, που, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημήτριο Κωτσάκη, κάτι ανάλογο με τον Ανδρέα Λιβαδηνό συνέβη και με τον Αρμένιο μαθηματικό και αστρονόμο Ανανίαν Σιρακηνόν, όστις μετέβη εις Τραπεζούντα, αφού εις Κωνσταντινούπολιν δεν εύρεν ικανούς διδασκάλους.

 (Δ. Κωτσάκης, Αι Επιστήμαι κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου, 1956, 6).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου